Phần mềm quản lý sản xuất MRP

9. Quản lý tiền mặt, tài khoản

Hướng dẫn nghiệp vụ thu tiền, chi tiền và quản lý tồn tiền mặt, tài khoản. Theo dõi và đối chiếu thực tế tồn quỹ với sổ sách hàng ngày.

QUẢN LÝ TIỀN MẶT, TÀI KHOẢN

Bước 1: Bắt đầu

 • Quy định các bước đề xuất, duyệt chi
 • Quy định thu và nộp tiền
 • Quy định kiểm kê tồn quỹ.

Bước 2: Kiểm kê tồn quỹ đầu kỳ

Bước 3: Thu tiền

Bước 4: Chi tiền

 • Chi tiền cho các dịch vụ đã mua, khoản phải trả nhà cung cấp bằng phiếu chi.
 • Chi cho nghiệp vụ hàng bán trả lại để trả lại tiền khách hàng.
 • Xác định chính xác tài khoản tiền mặt hay tài khoản ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ.

Bước 5: Quản lý tồn quỹ

 • Theo dõi tồn quỹ tiền mặt, tài khoản cuối ngày.
 • Theo dõi được tồn quỹ sau từng nghiệp vụ, theo từng tài khoản, chi nhánh.

Bước 6: Sao kê

 • Sổ tiền mặt theo từng tài khoản
 • Sổ phụ ngân hàng theo từng tài khoản.
 • Báo cáo tồn quỹ theo ngày, chi nhánh.

Bước 7: Kết thúc

 • Lưu trữ các chứng từ bán hàng, phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi.

Quy trình nghiệp vụ chỉ giúp thực hiện công việc khoa học và hiệu quả trên cơ sở đúc kết thực tiễn. Người sử dụng cần nắm rõ yêu cầu công việc, phương pháp triển khai và kết quả thực hiện dựa trên các hướng dẫn trong quy trình này. Lưu ý tránh máy móc, rập khuôn. Hiệu quả cuối cùng là thước đo cho công việc này.

Chát với HẢI ÂU