Phần mềm quản lý sản xuất MRP

4. Chuyền sản xuất

4. Chuyền sản xuất

Quản lý chuyền sản xuất

Chát với HẢI ÂU