Phần mềm quản lý sản xuất MRP

3. In barcode, nhãn thùng

Hướng dẫn In barcode, nhãn thùng

Menu mở form in ấn barcode

Chát với HẢI ÂU