Phần mềm quản lý sản xuất MRP

3. Thưởng, hoa hồng

3. Thưởng, hoa hồng

Quản lý tiền thưởng, hoa hồng

Chát với HẢI ÂU