Phần mềm quản lý sản xuất MRP

12. Trình tự nhập liệu

Hướng dẫn trình tự nhập liệu danh mục, số dư đầu kỳ, tạo tháng báo cáo mới để thực hiện nhập liệu các nghiệp vụ hàng ngày. Kết sổ vào cuối tháng và chuyển số dư sang đầu kỳ tháng sau.

QUY TRÌNH NHẬP LIỆU PHẦN MỀM HAS Shop

Bước 1: Bắt đầu

Bước 2: Khai báo thông tin doanh nghiệp

Bước 3: Tạo/nạp dữ liệu danh mục

Danh có thể nhập tay hoặc nạp từ excel:

Bước 4: Tạo/nạp số dư đầu kỳ

Bước 5: Hạch toán các nghiệp vụ hàng ngày

  • Thực hiện các nghiệp vụ chức năng và nhập liệu hàng ngày theo các quy trình như bán hàng, mua hàng, pha chế, nhập xuất tồn kho,...

Bước 6: Kết sổ cuối tháng

  • Thực hiện các công việc cuối tháng như tính lương nhân viên, chốt chi phí hoạt động, kết sổ kỳ báo cáo, xem các báo cáo quản trị (bán hàng, mua hàng, tồn kho, tồn quỹ, công nợ, lợi nhuận, tài sản)
  • Kết chuyển số dư đầu kỳ cho tháng kế tiếp (phải tạo tháng mới trong danh mục)

Bước 7: Kết thúc

  • Chuẩn hóa dữ liệu theo file mẫu excel để nạp danh mục/số dư đầu kỳ.
  • Nạp/tạo danh mục đầy đủ trước khi thực hiện các nghiệp vụ chức năng.

Quy trình nghiệp vụ chỉ giúp thực hiện công việc khoa học và hiệu quả trên cơ sở đúc kết thực tiễn. Người sử dụng cần nắm rõ yêu cầu công việc, phương pháp triển khai và kết quả thực hiện dựa trên các hướng dẫn trong quy trình này. Lưu ý tránh máy móc, rập khuôn. Hiệu quả cuối cùng là thước đo cho công việc này.

Chát với HẢI ÂU