Vận hành hoàn hảo

2. Thực thi Horenso

Thực thi Horenso

a. Hệt thống - báo cáo
b. Hệ thống - THông tin liên lạc
c. Hệ thống - tư vấn nội bộ

Chát với HẢI ÂU