Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

6. Quy trình bán hàng

Hướng dẫn trình tự các bước thực hiện từ khi nhận đơn hàng của khách hàng, chuẩn bị hàng hóa, giao hàng và thanh toán. Cập nhật tình trạng đơn hàng, theo dõi đơn hàng tộn đọng và quản trị bán hàng.

QUY TRÌNH BÁN HÀNG

Bước 1: Bắt đầu

Bước 2: Tạo đơn hàng

  • Tạo đơn hàng dựa trên hợp đồng đã ký kết hoặc xác nhận đặt hàng của khách hàng gồm mã hàng, số lượng, đơn giá, ngày giao hàng.
  • Đính kèm, lưu trữ các căn cứ đặt hàng

Bước 3: Duyệt đơn hàng

  • Xét duyệt số lượng, giá cả, ngày giao, công nợ và phương thức thanh toán.
  • Phối hợp các bộ phận liên quan như Thu mua, Kế toán, Kho vận để thực hiện Quy trình mua hàng hoặc Quy trình sản xuất, gia công để có đủ hàng giao.

Bước 4: Tạo phiếu bán hàng

  • Nắm bắt tình hình đơn hàng tồn đọng, đôn đốc các bộ phận xử lý để giao hàng.
  • Tạo phiếu bán hàng dựa trên dữ liệu đơn hàng.
  • Chuyển phiếu xuất kho sang BP kho vận để chuẩn bị hàng giao.

Bước 5: Giao hàng

Bước 6: Thanh toán

Bước 7: Kết thúc

  • Lưu trữ các chứng từ đơn hàng, phiếu bán hàng, hóa đơn tài chính, phiếu xuất, phiếu thu.
  • Cập nhật tình trạng đơn hàng. Xem các báo cáo quản trị bán hàng để nắm bắt tỷ trọng doanh số theo mặt hàng, nhóm hàng, khách hàng; doanh số theo quá trình.. từ đó dự báo và đưa ra chính sách.

Quy trình nghiệp vụ chỉ giúp thực hiện công việc khoa học và hiệu quả trên cơ sở đúc kết thực tiễn. Người sử dụng cần nắm rõ yêu cầu công việc, phương pháp triển khai và kết quả thực hiện dựa trên các hướng dẫn trong quy trình này. Lưu ý tránh máy móc, rập khuôn. Hiệu quả cuối cùng là thước đo cho công việc này.

Chát với HẢI ÂU