Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

1. Quét thẻ chấm công, mở cổng

1. Quét thẻ chấm công, mở cổng

Khách hàng quét thẻ khi vào cửa

Màn hình kiểm tra thông tin thẻ và ngày hết hạn

Chát với HẢI ÂU