Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

10. Kỳ báo cáo

10. Kỳ báo cáo

1. Mở màn hình

Chọn vào "Danh mục/Kỳ báo cáo" ---> màn hình hiện lên như hình 1.

Hình 1: Màn hình Kỳ báo cáo khi mở lần đầu.

2. Thêm Kỳ báo cáo

- Nhấn vào nút "Thêm kỳ mới" ở góc trái dưới của mẫu Kỳ báo cáo, ta sẽ được 1 dòng kỳ báo cáo mới như hình 2

Hình 2: Thêm mới một Kỳ báo cáo.

3. Xoá một Kỳ báo cáo

- Nhấp vào dòng kỳ báo cáo muốn xoá, nhấp chuột phải sẽ hiện lên chữ "Xoá", sau đó nhấn "Yes" nếu muốn xoá kỳ báo cáo đó như hình 3.

Hình 3: Xoá một Kỳ báo cáo.

- Ở mỗi kì báo cáo, các bạn có thể đánh dấu check vào các ô "Khoá số liệu" và "THeo TT200".

Chúc các bạn thao tác thành công!

Chát với HẢI ÂU