Tập đoàn 1My

Chuỗi nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn Malaysia tại Việt Nam với tiêu chí 1 Malaysia.

CHUỖI NHÀ HÀNG

Nhà hàng Warung 1MY tại 47 Nguyễn An Ninh , Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Nhà hàng Cơm Niêu Al-Salam tại 35 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, Tp HCM, Việt Nam

Halal@Saigon at 31 Đông Du Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHUỖI NHÀ HÀNG

Giao diện phần mềm quản lý Nhà hàng Warung 1MY

Bill Nhà hàng Warung 1MY

Giao diện phần mềm quản lý Nhà hàng Cơm Niêu Al-Salam

Bill Nhà hàng Cơm Niêu Al-Salam

Giao diện phần mềm quản lý nhà hàng Halal@Saigon

In phiếu gọi món xuống bếp, quầy pha chế

Bill nhà hàng Halal@Saigon

TRUY XUẤT BÁO CÁO TẠI TRỤ SỞ 1MY

Giao diện phần mềm quản lý tại Trụ sở 1MY

WEBSITE MARKETING VÀ ORDER ONLINE

website của Halal@Saigon http://halalsaigon.com.vn/

Menu của Halal@Saigon

Đặt hàng trên website của Halal@Saigon

Chát với HẢI ÂU