Phần mềm quản lý quán ăn tiêu chuẩn Halal

Phần mềm quản lý quán ăn tiêu chuẩn Halal. Phần mềm quản lý quán ăn tiêu chuẩn Halal.Phần mềm quản lý quán ăn tiêu chuẩn Halal

Lập phiếu Order

Quản lý thực đơn

Báo cáo doanh số và chi phí, lãi gộp theo ngày

Truy vấn báo cáo bán hàng

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chát với HẢI ÂU