Giải pháp quản lý sản xuất bao bì phức hợp

Giải pháp quản lý sản xuất bao bì phức hợp

Sản phẩm bao bì phức hợp

Quy trình tác nghiệp và trình tự nhập liệu phần mềm

Mô tả công việc vận hành phần mềm

Xưởng sản xuất bao bì

Khâu thổi màng LD, LLD

Khâu in ống đồng

Khâu ghép khô

Khâu chia cuộn

Khâu hàn túi

ÁP DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ SẢN XUẤT BAO BÌ PHỨC HỢP

Giao diện và chức năng phần mềm quản lý sản xuất bao bì phức hợp được thiết kế theo đặc thù công ty.

Xây dựng định mức mực in cho từng màu tương ứng với một trục in trong bộ trục in ống đồng của một sản phẩm.

Quản lý đơn hàng của khách hàng

Lập và ban hành Lệnh sản xuất

Lập kế hoạch sản xuất

In kế hoạch sản xuất

In Phiếu công việc

Sơ đồ GANTT

Quản trị sản xuất

Báo cáo sản lượng dạng pie

Tổng kết hao hụt theo lệnh sản xuất

Phiếu giao hàng

Báo cáo doanh số theo tỷ trọng của khách hàng

Chát với HẢI ÂU