Giải pháp quản lý sản xuất bao dệt, jumpo

Giải pháp quản lý sản xuất bao dệt, jumpo

ĐẶC THÙ NGÀNH HÀNG

Sản phẩm chính là bao bì PP, Manh dệt PP, Bao bì tráng PE, Bao Jumbo,Bao container, vải địa kỹ thuật.

Quy trình sản xuất bao dệt tại QTP qua các công đoạn Tạo sợi, dệt, tráng, cắt, in, may, ép kiện thành phẩm

HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ

Gặp khó khăn trong việc cấp phát vật tư và theo dõi định mức sử dụng do nhiều công đoạn, nhiều nguyên vật liệu, vì vậy không thể tính giá thành cho từng mặt hàng, đơn hàng, để phục vụ cho các quyết định trong kinh doanh. Việc tính lương theo sản phẩm cho số lượng hơn 300 công nhân luôn bị chậm trễ do khâu thu thập, xử lý dữ liệu làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của nhân viên. Số lượng mã hàng vô số kể và mỗi mã hàng lại có hơn chục bán thành phẩm, nhiều thành phần vì vậy việc kiểm soát tồn kho và hoạch định nhu cầu nguyên phụ liệu vượt khả năng kiểm soát, chính vì vậy kinh doanh nhiều năm nhưng không hề biết "lợi tức ước lượng" là bao nhiêu.

Tạo sợi: Hạt nhựa được kéo thành sợi, báo cáo định mức nguyên phụ liệu, tính được phế tuốt.

Dệt vải: Sợi vải được dệt thành cuộn, thường thực hiện qua 2 - 3 ca mới xuống cuộn vải thành phẩm nên mỗi ca báo cáo là mét, cân cả cuộn rồi quy ra số kg mỗi ca và cân đo phế liệu dệt, từ đó tính lương sản phẩm. Từ đây mỗi cuộn vải sẽ được đánh số thứ tự để theo dõi số lượng tiêu hao qua các khâu và tồn kho.

Dệt đai: Tương tự khâu dệt vải chỉ khác thành phần sợi vải và khổ dệt.

Tráng vải: Tráng thêm một lớp nhựa, theo dõi sản lượng, vật tư sử dụng, phế tráng.

Cắt vải, cắt đai: Theo dõi sản lượng cắt (cái/tấm) và số mét vải/đai sử dụng, phế cắt và phế dệt.

Công đoạn in: In trên vải sau khi dệt, theo dõi sản lượng in, đinh mức mực in và phế liệu.

Công đoạn may: cấp phát đồng bộ các thành phần/chi tiết để may, chấm công sản lượng.

Ép kiện: Đóng gói kiện hàng và giảm thể tích chiếm dụng.

Đóng cont giao hàng.

GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI

Áp dụng Hệ thống quản lý HAS ERP tập trung trên các module mua hàng, tồn kho, định mức, sản xuất và kinh doanh. Phân rã sản phẩm thành các bán thành phẩm và xây dựng định mức nguyên vật liệu và đơn giá tính công giúp giải quyết bài toán hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu và tính lương theo sản phẩm. Tổ chức quản lý theo lệnh sản xuất nhằm theo dõi sản lượng thành phẩm, tồn kho và thu mua, cấp phát nguyên vật liệu, chi phí gia công từ đó tính ra giá thành lệnh sản xuất và xác định kết quả kinh doanh.

Chức năng phần mềm ERP với các module tùy chọn áp dụng.

Cây sản phẩm: Các Mã bán thành phẩm, công đoạn, nguyên vật liệu và định mức.

Lệnh sản xuất: Chỉ định số lượng thành phẩm sản xuất, bù hao và định mức cấp phát nguyên phụ liệu.

Quản lý lệnh sản xuất theo từng công đoạn tạo sợi, dệt, tráng, cắt, in, may, .., hoàn thiện và tham chiếu yêu cầu sản xuất, kế hoạch thực hiện. Thống kê số liệu các chỉ tiêu sản xuất như sản lượng, năng suất, chất lượng, giá thành, lợi nhuận gộp theo từng lệnh sản xuất.

Chát với HẢI ÂU