Nhà hàng cơm niêu Al-Salam

Món đặc sản cơm niêu giữa lòng Sài Gòn phục vụ du khách phương xa.

Nhà hàng Cơm Niêu Al-Salam tại 35 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, Tp HCM, Việt Nam

Nhà hàng Cơm Niêu Al-Salam sáng đèn khi đêm xuống

Phục vụ văn nghệ bản xứ

Cơm Niêu Al-Salam

Order Cơm Niêu và chuyển phiếu gọi món xuống thẳng bếp thông qua máy in bill

Giao diện phần mềm quản lý Nhà hàng Cơm Niêu Al-Salam

Bill Nhà hàng Cơm Niêu Al-Salam

Chát với HẢI ÂU