Kios thuốc lá Ánh Tuyết

Kinh doanh thuốc lá và hàng thức uống dạng khô với mạng lưới phân phối nhiều tỉnh thành phía Nam.

Danh mục hàng hóa

Lập toa bán

In toa thanh toán

Truy xuất các toa đã bán

Im danh sách toa để kiểm tra tiền hàng

Báo cáo doanh số theo tên thuốc

Truy vấn tồn kho

Báo cáo tồn kho

Chát với HẢI ÂU