Giải pháp MRP cho xưởng sản xuất

Giải pháp quản lý và marketing cho xưởng sản xuất với hệ thống dữ liệu tập trung bao gồm cả phần mềm quản lý hoạt động xưởng và website quảng bá, bán hàng online sẽ giúp tối giản nhân sự và chi phí hoạt động.

I. PHẦN MỀM QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Phần mềm quản lý bán hàng HAS Shop

Sản phẩm đại diện

Truy vấn tồn kho để bán hàng

Lập phiếu pha chế

Phiếu pha chế

Đơn hàng

Phiếu giao hàng

Quản trị bán hàng

Biểu đồ tỷ trọng

Biểu đồ line

Phiếu thu

Công nợ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

II. WEBSITE MARKETING VÀ BÁN HÀNG ONLINE

Tổ chức bán hàng online trên website

Login vào website để xem báo cáo online bằng smart phone.

Quản lý các đơn hàng đặt qua website

Báo cáo bán hàng onlie

Báo cáo công nợ online

Chát với HẢI ÂU