Giải pháp quản lý giao nhận Logistics

Giải pháp quản lý giao nhận

Giới thiệu đặc thù mô hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ủy thác xuất - nhập khẩu

Các dịch vụ của doanh nghiệp Logistics

Quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp Logistics

Quy trình nghiệp vụ lập chứng từ xuất khẩu và nhập liệu trên phần mềm HAS Shipping

HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS

Hiện tại công ty tổ chức quản lý dữ liệu trên excel và báo cáo nhiều loại báo biểu liên quan đến thông tin đặc thù của ngành dịch vụ xuất nhập khẩu như danh mục chi phí/dịch vụ, booking, kéo cont, list bill, local charge, phí kiểm dịch, phí hải quan, phí trucking, ủy thác xuất khẩu, shipmnet report, Invoice & packing list, bảng kê thu mua, debit note ...

Ngoài ra, vì đặc thù báo cáo nên một số báo biểu phải nhập liệu lại các thông tin ở báo biểu khác nên lặp lại công việc và có thể sai sót gây lãng phí nhân lực. Quá nhiều dữ liệu cần nhập liệu nhưng lại lưu trữ phân tán ở nhiều file nên bị chậm trễ và mất nhiều nguồn lực khi cần tổng hợp dữ liệu.

Việc theo dõi tình hình hoạt động các bộ phận và báo cáo doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh phụ thuộc vào việc cập nhật, xử lý dữ liệu nên ảnh hưởng đến việc quản lý, điều hành và ra quyết định của các phòng ban, Ban giám đốc.

Việc cập nhật hình ảnh cont rỗng và sau khi đóng hàng phải thực hiện đầy đủ, nhanh chóng tại hiện trường và cập nhật về cho các bộ phận trong công ty để thông tin đến khách hàng, hãng tàu, kho đóng hàng, hải quan... Nhưng với số lượng ảnh phải chụp từng cont và số lượng cont phát sinh quá nhiều, thêm đó không có công cụ quản lý hình ảnh, sô Cont để xuất danh sách hình cont theo Cont, đối tượng gửi nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kế tiếp và hậu quả có thể là trễ tàu.

Là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận và xuất nhập khẩu hàng hóa để bán buôn, các công ty logistic rất cần giải pháp marketing cụ thể là webiste giới thiệu doanh nghiệp và dịch vụ. Đồng thời phải đồng bộ được dịch vụ, hàng bán trong phần mềm lên website để triển khai giải pháp bán hàng online. Ngoài ra vì phải đi công tác thường xuyên và ít thời gian sử dụng máy tính nên cần xem được các báo cáo quản trị trên smart phone để chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của công ty.

GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI

Áp dụng phần mềm phần mềm quản lý giao nhận HAS Shipping của công ty Hải Âu Việt Nam tích hợp với website marketing, bán hàng online. Sử dụng trên các thiết bị di động như smart phone, tablet, laptop, desktop; đáp ứng nhu cầu nhập liệu, xem báo cáo mọi lúc, mọi nơi cho nhiều đối tượng sử dụng là một giải pháp tích hợp thiết thực cho các doanh nghiệp logistics.

1. PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIAO NHẬN

Chức năng phần mềm quản lý giao nhận theo đặc thù công ty

Danh mục chi phí

Booking hãng tàu

Kế hoạch kéo cont

List Bill thanh toán Local charge

Bảng giá Local charge

Bảng giá cước hãng tàu

Thanh toán Local Charge

Invoice & Packing List

Bảng kê thu mua

Chi phí kiểm dịch

Chi phí Hải quan

Shipment Report

Chi phí Trucking

Chi phí ủy thác xuất khẩu

Chi phí chuyển phát nhanh

Tổng kết chi phí theo Bill

2. WEBISTE MARKETING, BÁN HÀNG ONLINE

​Website marketing và bán hàng online được Hải Âu VN tích hợp với phần mềm quản lý gia nhận giúp đồng bộ dữ liệu danh mục hàng hóa, dịch vụ và lưu trữ chung trên cùng hệ thống nên bảo mật, thuận tiện cho việc sao lưu, bảo trì.

Login vào website theo phân quyền để quản trị website và thao tác nghiệp vụ, xem báo cáo online trên smart phone.

Quản lý nội dung thể hiện trên website.

Viết bài đăng lên website

Up hình cont, lưu trữ và xuất hình theo danh sách

Xem hình cont thông qua Google Drive

Xem báo cáo bán hàng online

Xem báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh online.

Tham khảo các bài viết liên quan:

- HNT Logistics Co., Ltd. triển khai giải pháp quản lý và marketing

Chát với HẢI ÂU