Giải pháp quản lý Chuỗi cửa hàng

Giải pháp quản lý chuỗi cửa hàng, shop trực thuộc công ty mẹ đáp ứng nhu cầu quản trị ở mỗi chi nhánh, cửa hàng và dữ liệu liên thông để ra các báo cáo quản trị trên toàn hệ thống, hỗ trợ kịp thời trong việc điều hành quản lý và hoạch định chính sách.

MÔ HÌNH QUẢN LÝ

Cửa hàng Nados tại 631 Lũy Bán Bích, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Cửa hàng Nados tại 18 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Vũng Tàu

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ

1. Tại trụ sở văn phòng

Tổ chức hạch toán nhiều chi nhánh, nhưng khi cần dữ liệu tổng hợp các chi nhánh thì bị chậm trễ do phải thu thập và xử lý dữ liệu từ các văn phòng gửi về, vì vậy trì hoãn ra các quyết định về điều hành, quản lý ở cấp tổng công ty.

2. Tại các cửa hàng

Chuỗi cửa hàng cần cập nhật doanh số bán hàng và tồn kho liên tục để trụ sở điều phối hàng hóa và lập kế hoạch kinh doanh. Ngoài ra phải cập nhật dữ liệu tồn kho hàng hóa lên website phục vụ bán hàng onlie.

GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI

Áp dụng Hệ thống quản trị HAS ERP tại trụ sở, phần mềm bán hàng HAS Shop cho chuỗi cửa hàng và tích hợp website bán hàng online, sử dụng trên các thiết bị di động như smart phone, tablet, laptop, desktop; nhập liệu mọi lúc, mọi nơi cho nhiều đối tượng sử dụng đáp ứng nhu cầu quản trị dữ liệu toàn hệ thống để ra quyết định kịp thời.

1. Quản lý tại trụ sở

Phần mềm ERP với các chức năng quản trị tại trụ sở văn phòng.

2. Website quảng bá và bán hàng online

Website giới thiệu nhãn hàng theo từng chi nhánh nhưng đều lưu trữ chung trên cùng hệ thống ERP giúp dễ dàng trích lọc dữ liệu danh mục hàng hóa, tồn kho trên toàn hệ thống, chương trình khuyến mại và hiển thị tức thời đáp ứng chức năng marketing của hệ thống và bán hàng online.

Khách hàng lựa chọn sản phẩm trên website và đặt hàng, dữ liệu tồn kho được cập nhật tức thời và hiển thị trong suốt quá trình mua hàng online.

3. Quản lý chuỗi cửa hàng Nados

Phần mềm HAS Shop quản lý chuỗi cửa hàng Nados, phân quyền sử dụng cho từng user trên mỗi chi nhánh. Dữ liệu hoạt động các chi nhánh được lưu trữ chung trên hệ thống, đáp ứng nhu cầu liên thông dữ liệu với trụ sở và truy xuất tức thời.

Bill bán hàng tại cửa hàng Lũy Bán Bích, TP. Hồ Chí Minh

Bill bán hàng tại cửa hàng Trần Hưng Đạo, TP. Vũng Tàu

“Hệ thống quản lý gồm phần mềm HAS ERP, HAS Shop liên thông với website bán hàng online đã tích hợp dữ liệu các chi nhánh, xưởng sản xuất và chuỗi cửa hàng, mang lại sự thuận tiện, hiệu quả thiết thực trong nghiệp vụ hàng ngày, công tác quản lý và chia sẽ thông tin. Ngoài ra có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi để xem báo cáo vừa được cập nhật giúp ra quyết định kịp thời trong điều hành và kinh doanh.”

Chát với HẢI ÂU