Báo cáo sản lượng

Mô hình mẫu báo cáo sản lượng bằng bàn phím

Thiết bị nhập liệu và hiển thị dữ liệu

Màn hình máy 01

Màn hình máy 02

Màn hình trung tâm

Màn hình xem dữ liệu trên phần mềm


Tư vấn ngay bây giờ

Hệ thống trực quan hóa & cảnh báo

Giá tiêu chuẩn

đ / bộ

Phí duy trì

đ / năm

Phí chỉnh sửa (nếu có)

đ / form, report