Video đo lường và cảnh báo sản phẩm lỗi trong kiểm soát chất lượng thông qua thiết bị đo lường thông minh kết nối với phần mềm trên máy tính.

Kết nối thiết bị đo lường với máy tính.

Thiết bị đo lường, cảnh báo và chuyển dữ liệu vào phần mềm trên máy tính

Máy tính kết nối với thiết bị đo lường, lưu trữ dữ liệu đo lường và hiển thị lên bảng, biểu đồ.

Mở đèn đỏ (Red - R) tại khu vực sản xuất thông qua màn hình trên phần mềm

Cài đặt lại nhiệt độ và cân nặng cho máy để có thành phẩm theo yêu cầu


Tư vấn ngay bây giờ

Đo lường quy cách, kiểm tra chất lượng

Giá tiêu chuẩn

đ / bộ

Phí duy trì

đ / năm

Phí chỉnh sửa (nếu có)

đ / form, report