Tư vấn ngay bây giờ

Báo cáo trực quan hóa với Power BI

Giá tiêu chuẩn

đ / bộ

Phí duy trì

đ / năm

Phí chỉnh sửa (nếu có)

đ / form, report