Đếm sản phẩm bằng cảm biến hoặc nhấn nút

Báo cáo sản lượng thông qua bàn phím tại máy sản xuất

Đối chiếu kết quả hiện tại với chỉ tiêu đề ra.

Cập nhật tỷ số trận đấu

Báo trộm


Tư vấn ngay bây giờ

Đếm sản phẩm bằng cảm biến, nhấn nút

Giá tiêu chuẩn

đ / bộ

Phí duy trì

đ / năm

Phí chỉnh sửa (nếu có)

đ / form, report