Phần mềm quản lý bán hàng

8. Định mức

Lập tỷ lệ nguyên vật liệu cấp phát để pha chế, sản xuất 1 đơn vị thành phẩm. Dễ dàng tính toán và cấp phát số nguyên liệu cho từng số lượng mặt hàng muốn sản xuất, từ đó đối chiếu với tồn kho để xác định số lượng nguyên vật liệu cần bổ sung.

Hình 1: Đường dẫn mở màn hình

1. Mở màn hình

Chọn "Danh mục / Định mức" → Màn hình sau khi mở và trình tự các bước thao tác trong hình 2.

Hình 2: Các bước thao tác

2. Xem và thao tác định mức

a. Xem định mức của thành phẩm: Thành phẩm chỉ hiển thị trong màn hình này khi Tên hàng đó được gán là "Hàng pha chế", có thể lọc theo nhóm hàng.

Chọn nhóm hàng bên phần thành phẩm → xuất hiện danh sách thành phẩm bên trái như hình 3 → chọn 1 mặt hàng → hiển thị chi tiết nguyên vật liệu trong danh sách bên dưới (nếu đã xây dựng định mức).

b. Thêm nguyên vật liệu cho thành phẩm:

Chọn nhóm hàng bên phần Tên NVL → xuất hiện danh sách NVL bên phải như hình 3 → chọn 1 hoặc nhiều NVL → Nhấn nút "V" màu xanh lá → Thêm vào định mức với mặc định là trị số tại ô "Định mức".

c. Sửa định mức NVL: Sửa trực tiếp tại cột Định mức trong danh sách NVL của thành phẩm bên dưới.

d. Xóa định mức NVL của thành phẩm: Chọn các NVL trong danh sách định mức của thành phẩm → Nhấn nút "^" màu đỏ

e. Nhân bản định mức: Chọn 1 thành phẩm đã có định mức → Nhấn check chọn "Nhân bản" → chọn thành phẩm muốn tạo định mức → chọn các NVL trong bảng định mức muốn nhân bản → Nhấn nút "Nhân bản"

Hình 3: Xem và thao tác định mức

3. In bảng định mức

Nhấn ""In định mức" → kết quả như hình 4.

Hình 4: In chi tiết hàng hóa

Chúc các bạn thao tác thành công!

Chát với HẢI ÂU