Quản trị website

1. Chat với khách hàng trên website

Cài đặt chức năng chat online với khách hàng trên website của công ty

Bước 1: Đăng nhập theo link sau để tạo account chat

https://www.tawk.to/

Bước 2: Làm theo hướng dẫn sau để lấy đoạn script nhúng vào web

http://www.thietkeweb.com/tu-van-thiet-ke-web/thiet-ke-website/huong-dan-su-dung-va-cai-dat-tawk-to---cong-cu-ho-tro-chat-truc-tuyen-mien-phi-1048.html

Bước 3: Lưu đoạn script vào ô Chat online

Bạn đã hoàn thành việc cấu hình chat online cho web, tiếp theo bạn sẽ đăng nhập và chờ nhận các tin nhắn khi khách hàng gửi từ website và phản hồi cho họ trong ứng dụng tawk.to

Bước 4: Đăng nhập và sử dụng

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Chát với HẢI ÂU