Thời trang Fashion4U

Thời trang Nam phong cách Ý với thương hiệu nổi tiếng như Rullo, ..

MÔ HÌNH QUẢN LÝ 2 CHI NHÁNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ HAS ERP

Khai báo các chi nhánh trên hệ thống, bao gồm Trụ sở tại HCM và Chi nhánh Hà Nội.

Lựa chọn chi nhánh khi đăng nhập

Giao diện phần mềm HAS ERP.

Phân quyền sử dụng và phạm vi dữ liệu khi xem báo cáo theo chi nhánh, khu vực.

Quản lý dòng hàng

Quản lý hàng hóa chi tiết theo size, màu của mỗi dòng hàng.

Lập phiếu bán hàng

Hóa đơn bán hàng

Tùy chọn chi nhánh khi xem báo cáo bán hàng

Chát với HẢI ÂU